Các sản phẩm đã được mua
Tổng tiền:
 

Đĩa tròn Artus xanh

Giá: 35.000₫

Mã sản phẩm: DATTXN_G

Đĩa tròn Artus xanh 5 size

Size đại: ( D30 H2.5) code: ( DATTXN_G) giá: 345,000 vnđ

Size lớn: ( D24 H1.5) code: ( DATTXN_L) giá: 225,000 vnđ

Size trung: ( D20 H1.5) code: ( DATTXN_M) giá: 145,000 vnđ

Size nhỡ: ( D15 H1.5) code: ( DATTXN_N) giá: 55,000 vnđ

Size nhỏ: ( D8.5 H2.5) code: ( DATTXN_S) giá: 35,000 vnđ