Những chiếc cốc cà phê của Artus đã được khoác mầu men mới - Saphire blue

Những chiếc cốc cà phê của Artus đã được khoác mầu men mới - Saphire blue. Đây cũng là 1 mầu men với sắc xanh blue tuy nhiên khác với xanh sóng biển (Ocean wave) ở chỗ men Saphire blue có tông nhạt và đằm hơn men xanh sóng biển một chút. Ngoài ra các sản phẩm với mầu men Saphire blue sẽ có bề mặt tương đối đồng mầu (không có nhiều chỗ đậm chỗ nhạt như men xanh sóng biển).

Được đăng vào